HOTĂRÂRI C.A.

Aprobare CO Aprobare PDI Aprobare ROF Componență și atribuții comisii Organigramă Propunere scenariu desfășurare cursuri 2 Responsabil EDUSAL Responsabil SIIIR Aprobare cod etică Aprobare planuri manageriale comisii Comisie CEAC Consilier etică Plan încadrare personal Procedură înființare CA Propunere scenariu desfășurare cursuri Responsabil evidență manuale Secretar CA Aprobare fișă autoevaluare Aprobare program lucru nedidactic CA Comisie …