ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

Dragi părinţi,

Pentru anul școlar 2024-2025, școala noastră are aprobată în planul de școlarizare o clasă pregătitoare care va funcţiona în cadrul structurii Şcoala Primară “Ştefan Negrea” Scorţaru Vechi şi care va  fi îndrumată de un cadru didactic cu experiență deosebită în lucrul cu copiii.

Ce recomandă școala noastră pentru un viitor elev:
– Spații școlare adecvate vârstei;
– Toalete adaptate nivelului de vârstă;
– Săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător şi material didactic variat necesar desfăşurării  în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;

– Calculator și televizor  în sala de clasă;
– Minibibliotecă pentru copii;

-Sală de sport dotată corespunzător;
– Realizarea de activități educative extracurriculare diverse (excursii, activități sportive, teatru );
-Şcoala dispune de 1 microbuz şcolar care va sta la dispoziţia elevilor care nu au domiciliul în satul Scorţaru Vechi pentru  a le asigura transportul către şcoală, respectiv către localitatea de domiciliu.

  • Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se face în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024 pe baza unei solicitări scrise a părintelui la unitatea unde este înscris copilul
  • Înscrierea în clasa pregătitoare se face în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024 la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Aurel Horneţ” Tudor Vladimirescu, în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Documentele necesare înscrierii: copie după actul de identitate al părintelui ,copie după certificatul de naştere al copilului, rezultatul evaluării și recomandarea pentru înscriere în învățământul primar (unde este cazul) şi cerere tip (de la unitatea de învăţământ).

Vă așteptăm cu drag!