Extras din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

Articolul 31. (1) Comisia din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu …