Lista cuprinzând documentele de interes public

Regulament UE 679/2016, Execuția bugetară, Fundamentarea propunerii bugetului, Bilanț protocoale de parteneriat, Atribuții compartimente, Raport anual, R.O.F., Program director, Planificarea ședințelor cu părinții, Organigramă, P.D.I., R.A.E.I., P.O.-”Accesul în unitatea de învățământ”, P.O.-”Burse școlare”, Regulament intern, Hotărâri C.A., Cod etic, Orar, Plan integritate, Plan managerial.