PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ – ACCESUL ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE

  Nr. 01 / 21.09.2023           PROCEDURA OPERAȚIONALĂACCESUL ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE PO –AD.04   Ediția I, 21 09 2023, Revizia 0       Lista responsabililor cu elaborarea, verificare și aprobarea ediției sau, după caz,a reviziei în cadrul edițieiprocedurii   Nr. Crt. Elemente privind responsabilii/ operațiunea Numele                   și prenumele Funcția …