P.D.I. 2021-2025 -revizuit

PREZENTARE GENERALĂ   Şcoala Gimnazială  ”Aurel Horneț”  din comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila, cuprinde două locaţii cu următoarele structuri: Locaţia Tudor Vladimirescu (   Şcoala Gimnazială ,, Aurel Horneț”  ; Grădiniţa cu program normal); Locaţia Scorţaru Vechi (Şcoala Primară ,, Ștefan Negrea “ ; Grădiniţa cu program normal); Din documentele conservate în arhiva şcolii, şcoala din …

PLAN MANAGERIAL 2022-2023

PRIORITĂŢI STATEGICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023             BAZA CONCEPTUALĂ     Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:       Ø Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Ø Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.   Ø Buletinele Informative ale M.E.   Ø Metodologia formării …

REGULAMENT INTERN 2022-2023

DISPOZIȚII GENERALE   Regulamentul intern, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ, cuprinde numai prevederi specific condiţiilor concrete de desfaşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare. Acesta este aprobat prin hotărâre a Consiliului de Administratie. După aprobare, regulamentul trebuie respectat de întreg personalul unităţii de învăţământ, de către elevi …

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

TITLUL I – Dispoziţii generale   CAPITOLUL I – Cadrul de reglementare   Art.1   (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale ” Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare: …

PLAN INTEGRITATE

PLANUL DE INTEGRITATE AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA, AN ȘCOLAR 2022-2023   În conformitate cu Strategia națională anticorupție 2021-2025, obiectivul specific nr. 4.2 privind creșterea integrității, reducarea vulnerabilităților și a risurilor de corupție în sistemul național de educație. Nr. Crt. OBIECTIVE MASURĂ IMPUSĂ INDICATORI RESPONSABILI TERMEN DE REALIZARE SURSE DE VERIFICARE 1 …

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST EDUCATOARE

ANUNŢ          Şcoala Gimnazială  „Aurel Horneţ”, cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, str. Brăilei nr.76, telefon/FAX: 0239630076, organizează concurs pentru ocuparea postului de educatoare (contract de muncă pe perioadă determinată, până la 31.08. 2023 sau până la revenirea titularului pe post) în structura : Grădinița cu Program Normal Tudor Vladimirescu . Dosarul de concurs va …