ORDIN Nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

Dispozitii generale     Art. 1. – Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat beneficiaca lunar de burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social, denumite in continuare burse. Art. 2. – Acordarea burselor mentionate la art. 1 reprecinta atat o forma de stimulare a …