HOTĂRÂRI C.A.

Aprobare CO

Aprobare PDI

Aprobare ROF

Componență și atribuții comisii

Organigramă

Propunere scenariu desfășurare cursuri 2

Responsabil EDUSAL

Responsabil SIIIR

Aprobare cod etică

Aprobare planuri manageriale comisii

Comisie CEAC

Consilier etică

Plan încadrare personal

Procedură înființare CA

Propunere scenariu desfășurare cursuri

Responsabil evidență manuale

Secretar CA

Aprobare fișă autoevaluare

Aprobare program lucru nedidactic

CA

Comisie evaluare personal

Coordonator structură

Plan managerial CEAC

Propunere continuare cursuri

Repartizare cadre pe clase

Responsabil GDPR

Secretar CP

Aprobare orar cursuri

Aprobare Regulament intern

Comisie paritară

Planificare CO

Propunere modalitate reluare cursuri

RAEI

Responsabil bibliotecă

Responsabil registru intrări-ieșiri