RAPORT ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ” SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2021-2022

  – STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI – SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2021 – 2022   Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii şi probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 13.09.2021 – 14.01.2022 Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum …