RAPORT ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ”

RAPORT DE ACTIVITATE – STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI – AN ŞCOLAR 2020 – 2021   Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii şi probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 01.09.2020- 31.08.2021 Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi …