ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

Dragi părinţi, Pentru anul școlar 2024-2025, școala noastră are aprobată în planul de școlarizare o clasă pregătitoare care va funcţiona în cadrul structurii Şcoala Primară “Ştefan Negrea” Scorţaru Vechi şi care va  fi îndrumată de un cadru didactic cu experiență deosebită în lucrul cu copiii. Ce recomandă școala noastră pentru un viitor elev: – Spații …

posturi vacante 2024-2025

COD POST NIVEL DISCIPLINA ORE TRUNCHI COMUN DETALII POST STATUT VIABILITATE COMPLET MOD DE ANGAJARE RESTRÂNGERE ȘEDINȚĂ PUBLICĂ PRETRANSFER CONSFINȚIT ÎNTRE UNITĂȚI PROBĂ PRACTICĂ AVIZ CULTE 1932 PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 20 POSTUL ESTE LA SCORȚARU VECHI VACANT 1 DA ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DA DA INSPECȚIE LA …

Extras din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

Articolul 31. (1) Comisia din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu …

Lista cuprinzând documentele de interes public

Regulament UE 679/2016, Execuția bugetară, Fundamentarea propunerii bugetului, Bilanț protocoale de parteneriat, Atribuții compartimente, Raport anual, R.O.F., Program director, Planificarea ședințelor cu părinții, Organigramă, P.D.I., R.A.E.I., P.O.-”Accesul în unitatea de învățământ”, P.O.-”Burse școlare”, Regulament intern, Hotărâri C.A., Cod etic, Orar, Plan integritate, Plan managerial.