slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Prezentare

Din documentele găsite în arhiva şcolii reiese că în localitatea Tudor Vladimirescu din judeţul Brăila, care atestă cam din anul 1850, a luat fiinţă şcoala în anul 1860, dar mai cert în anul 1864 după reforma învăţământului din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. După alte documente găsite în arhivele statului, filiala Brăila, şcoala s-a înfiinţat în anul 1881 şi a funcţionat regulat.

În prezent Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu funcţionează în două locaţii. În satul Tudor Vladimirescu , şcoala  găzduieşte 5 clase cu elevi de gimnaziu din cele 3 sate componente ale comunei: Tudor Vladimirescu, Scorţaru Vechi şi Comăneasca. Grădiniţa cu program normal din satul Tudor Vladimirescu funcţionează cu 2 grupe. În satul Scorţaru Vechi îşi desfăşoară cursurile elevii din ciclul primar din toate cele trei sate componente. Grădiniţa cu program normal din satul Scorţaru Vechi funcţionează cu 2 grupe.

Între sate, transportul elevilor este asigurat de microbuzul şcolii.

Clădirea Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, unitate şcolară cu personalitate juridică, a fost reabilitată pe parcursul anului şcolar 2008-2009, iar a structurilor : Şcoala primară "Ştefan Negrea" Scorţaru Vechi şi Grădiniţa cu program normal Tudor Vladimirescu, în anul şcolar 2011-2012.

 

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC

Vasile Ermeneanu - ADMIS

Concurs post paznic

Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, organizează concurs pentru ocuparea postului de paznic de zi.Dosarele se depun la secretariatul școlii în perioada 09-20.10.2017Calendar concurs:-selecția dosarelor de înscriere-23.10.2017-proba scrisă - 30.10.2017, ora 09.00-interviul - 01.11.2017, ora 09.00 

PDI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL HORNEȚ” COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU JUDEȚ BRĂILA LOCAŢIA TUDOR VLADIMIRESCU: Şcoala Gimnazială ,,Aurel Horneț ,, Grădiniţa cu program normal LOCAŢIA SCORŢARU VECHI: Şcoala Primară ,, ȘTEFAN NEGREA ,, ; Grădiniţa cu program normal Tel/fax 0239/630076 mail : scoalatudorvladimirescu_br@yahoo.com http://scoli.didactic.ro/detalii/register_primary/scoala-gimnaziala-tudo... sau

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

15 MAI 2017- VALIDAREA COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE                    - VALIDAREA CERERII DE DETASARE PRIN CONCURS SPECIFIC A DOMNISOAREI CALDARESCU RALUCA STEFANIA  17 MAI 2017- VALIDAREA CERERII DE DETASARE PRIN CONCURS SPECIFIC A DOAMNEI ISTRATI ELENA

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

ECHIPA DE FOTBAL FETE PRIMAR A ȘCOLII NOASTRE A OCUPAT LOCUL AL III-LEA LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 2016-2017

OLIMPIADA EDUCAȚIE FIZICĂ

OLIMPIADA GIMNAZIILOR FOTBAL FETE LOCUL III

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2017-2018

Înscriere în clasa pregătitoareCopii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.-31.12.2017 inclusivși care optează pt. înscrierea în clasa pregătitoare(articolul 6, alineatul(1)).Copii care împlinesc vârsta de 6 anidupă data de 31.12.2017 și care optează pt. înscrierea în clasa pregătitoare(articolul 6, alineatul (4)).Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează sub coordonarea CJARE Brăila.Școala Gimnazială ”Aurel Horneț” este arondată centrului de la Liceul Pedagogic ”D.P. Perpessicius”, 22.02.-14.03.2017, orele 10.00-18.00. 

ÎNSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2017-2018

Dragi părinţi!Pentru anul școlar 2017-2018, școala noastră are aprobată în planul de școlarizare o clasă pregătitoare care va funcţiona în cadrul structurii Şcoala Primară “Ştefan Negrea” Scorţaru Vechi şi care va  fi îndrumată de un cadru didactic cu experiență deosebită în lucrul cu copiii.Ce recomandă școala noastră pentru un viitor elev:  - Spații școlare adecvate vârstei; - Toalete adaptate nivelului de vârstă; - Săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător şi material didactic variat necesar desfăşurării  în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;- Calculato

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2017-2018

AUREL HORNEȚ

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017-2018 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA  

Site creat si modificat de RepSoft IT Braila