slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Prezentare

Din documentele găsite în arhiva şcolii reiese că în localitatea Tudor Vladimirescu din judeţul Brăila, care atestă cam din anul 1850, a luat fiinţă şcoala în anul 1860, dar mai cert în anul 1864 după reforma învăţământului din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. După alte documente găsite în arhivele statului, filiala Brăila, şcoala s-a înfiinţat în anul 1881 şi a funcţionat regulat.

În prezent Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu funcţionează în două locaţii. În satul Tudor Vladimirescu , şcoala  găzduieşte 5 clase cu elevi de gimnaziu din cele 3 sate componente ale comunei: Tudor Vladimirescu, Scorţaru Vechi şi Comăneasca. Grădiniţa cu program normal din satul Tudor Vladimirescu funcţionează cu 2 grupe. În satul Scorţaru Vechi îşi desfăşoară cursurile elevii din ciclul primar din toate cele trei sate componente. Grădiniţa cu program normal din satul Scorţaru Vechi funcţionează cu 2 grupe.

Între sate, transportul elevilor este asigurat de microbuzul şcolii.

Clădirea Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, unitate şcolară cu personalitate juridică, a fost reabilitată pe parcursul anului şcolar 2008-2009, iar a structurilor : Şcoala primară "Ştefan Negrea" Scorţaru Vechi şi Grădiniţa cu program normal Tudor Vladimirescu, în anul şcolar 2011-2012.

 

SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND PARTICIPAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND PARTICIPAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

PROGRAM EVALUARE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICA_INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR 3

PROGRAM EVALUARE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICA_INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR 2

PROGRAM EVALUARE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICA_INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR

PROGRAM EVALUARE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICA_INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR

Anunt inscriere clasa pregatitoare

Dragi părinţi!
Pentru anul școlar 2018-2019, școala noastră are aprobată în planul de școlarizare o clasă pregătitoare care va funcţiona în cadrul structurii Şcoala Primară “Ştefan Negrea” Scorţaru Vechi şi care va fi îndrumată de un cadru didactic cu experiență deosebită în lucrul cu copiii.
Ce recomandă școala noastră pentru un viitor elev:
- Spații școlare adecvate vârstei;
- Toalete adaptate nivelului de vârstă;

RAPORT PRIVIND RITMICITATEA NOTĂRII ELEVILOR AN ŞCOLAR 2017 – 2018 SEMESTRUL I

============================================================================================================

RAPORT PRIVIND RITMICITATEA NOTĂRII ELEVILOR
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
SEMESTRUL I

La sfârșitul semestrului I, din anul școlar 2017 – 2018, Comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității (C.E.A.C.) de la Şcoala Gimnazială „Aurel Horneț” Tudor Vladimirescu, Brăila, s-a întrunit pentru a discuta și realiza raportul privind înregistrarea ritmicității notării elevilor din școală.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2018-2019
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”AUREL HORNEȚ”,
TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA

1. DESCRIEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ” are în structură următoarele unități:
Școala Primară ”Ștefan Negrea”, Scorțaru Vechi,
Grădinița cu program normal, Tudor Vladimirescu,
Grădinița cu program normal, Scorțaru Vechi

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2017

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2017

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2017 – 2018 COMPARTIMENT SECRETARIAT

RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2017 – 2018
COMPARTIMENT SECRETARIAT

a. ZONE DE COMPETENȚĂ:
- REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL
- PERSONAL – RESURSE UMANE
- SALARIZARE
- ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ
- ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE
- ELEVI
b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE

Pagini

Site creat si modificat de RepSoft IT Braila